Norddjurs Venstreforening

Venstre & Budget 2020

Venstre og Budget 2020

Gruppeformand

Norddjurs Venstre
Hvis man har fulgt pressens dækning af Budget 2020 i Norddjurs kunne man komme i tvivl om Venstre overhovedet har deltaget i budgetdebatten. Men jeg kan forsikre om, at Venstre har været meget aktive både i forhandlingslokalet og debatten i Byrådssalen.
Derfor har jeg lidt utraditionelt valgt at lægge min gruppeformandstale her på siden.
Har du ikke mod på at læse den lange tekst, kan du se video fra Kommunalbestyrelsesmødet her (Link til video), så kan du også se debatten, der fulgte efter ordførertalerne.

 

Gruppeformandstale

Det budget vi skal behandle i dag ser noget anderledes ud end det vi behandlede for godt år siden. Det har afspejlet sig i forhandlingslokalet, i debatten med borgerne og vil nok også præge debatten her i dag. Sidste år havde vi krisen helt tæt på. Ja man kan vel sige, at den dansede på bordene og satte hele dagsordenen. I år er krisen presset længere væk, men den står stadig lige udenfor døren, og den kan hurtigt returnere ind i lokalet, hvis ikke vi passer på og opfører os fornuftigt. Derfor er vi i Venstre tilfredse med det forlig vi behandler i dag, fordi det fastholder den retning vi satte sidste år og holder Norddjurs på sporet i en fornuftig genopretning.
Som en sagde til mig forleden: Det er jo faktisk lidt kedeligt.
Det er jeg ganske enig i – men her er kedelig for mig et plus-ord. Norddjurs kommune skal være en spændende og god kommune at bo i, men vores kommunale økonomi – den må og skal være kedelig for det giver stabilitet.
Med det her budget har vi ikke bestilt plads på avisernes forsider i den kommende periode. Der bør ikke komme vilde historier, som man kan forlyste sig med. Vi kommer altså ikke til at bidrage til underholdningen – med mindre vi selv aktivt vælger at gøre det.
Derimod har vi som sagt en kommune på vej i den rigtige retning og med plads til at lave målrettede og fornuftige investeringer.
Vi er absolut ikke i mål, men vi er godt på vej.
Budgettets store linjer
Jeg vil ikke gå ind i detaljer i budgettet og fremhæve helt konkrete emner, som jeg er specielt glad for. Jeg lærte af den tidligere borgmester, at når man er med i et budgetforlig, så har man ansvaret for det hele. Man kan ikke bare pille ting ud og sige det her er lige mig og det her har jeg ikke ansvar for.
Når det er sagt så vil jeg i stedet fokusere på nogle af de store linjer, der ligger i budgettet:
  1. Det vigtigste er, at vi nu igen vedtager et budget, der er i strukturel balance. Der er således balance mellem indtægter og udgifter. Det er grundlæggende sundt.
  2. Det at budgettet er i balance skyldes grundlæggende 2 forhold: at vores indtægter stiger pga. øgede tilskud og at vi lavede den hårde opbremsning sidste år. Derfor er det meget vigtigt, at de øgede tilskud vi modtager bruges på at afdrage på lån og dermed gøre kommunen mere robust – og dermed kedelig
  3. Sidst er det vigtigt, at vi laver målrettede investeringer til gavn for både nuværende og kommende borgere i Norddjurs. Her vil jeg specielt nævne de massive investeringer i Auning, som forligskredsen heldigvis har fået på plads. Der bliver virkelig investeret i udvikling, hvilket er rigtig positivt.
Kattegatcenteret
Så skal vi sikkert også tale lidt om Kattegatcenteret i dag. Det er forståeligt. Kattegatcenteret er en vigtig strategisk investering for Norddjurs Kommune og en investering, der har fyldt meget. Det skal man selvfølgelig tale om, men jeg har behov for at vi får lidt proportioner ind i debatten. Beslutningen om Kattegatcenteret er taget her i 2019, så der er således tale om en gammel beslutning, der nu blot udmøntes i budgettekst. Lægger man til, at det budget vi behandler i dag er på samlet ca. 10 mia. kroner, så udgør investeringen i KC ca. 0,15%. Sidst kan man tilføje, at investeringen betyder, at vi får tilført 25 mio. udefra til blandt andet nødvendig renovering.
Så kan man jo vælge at blive ved med at dyrke den negative historie eller om man vil fokusere på andre ting.
Venstre har stadig bekymringer
Men som sagt budgettet ser pænt ud. Det gør dog ikke, at Venstre ikke stadig har bekymringer.
  • Budgettet fastfryser vores serviceniveau på 2019 niveau. Vores ansatte skal således stadig løbe stærkt og der er stadig plads til forbedringer
  • Anlægsbudgettet 2020 ser fint ud, men allerede i 2021 er det for lavt. Der er således stadig en opgave i at tilvejebringe midler til nødvendige investeringer
  • Vi har et problem med byggesager – der er vi ikke gode nok, og der er derfor behov for politisk fokus ikke bare på udmeldinger, men også på konkret opfølgning
  • Kigger vi lidt ud i fremtiden, kan vi se ind i en stille og rolig afmatning, så det er ikke umuligt at vi vil se en øget ledighed. Det kan få stor betydning for vores kommune og derfor skal vi have tydeligt fokus på det
  • Sidst bliver der talt meget om en eventuelt udligningsreform. Det er jo sådan, at i den fase udligningsreformen er nu er alle er interesserede og positive, fordi de alle tror, at de får mere ud af den. Men sådan ender det jo ikke.
  • For Norddjurs kan det da også blive positivt, men vi aner det jo ikke. Vi får nu et årligt midlertidigt likviditetstilskud på 35 mio. Jeg er ret sikker på, at det vil være det første man streger når reformen skal forhandles på plads. Så vi er i princippet bagud med 35 mio. inden man går i gang. Jeg vil dog sige, at jeg håber på man lander en udligningsreform, så vi kan undgå de her reparationspuljer, der hele tiden udløses. De gør det ikke nemmere at drive en kommune med strategisk fokus.
Men alt i alt altså et budget med positiv retning.
Er der kant til den siddende borgmester?
Er alt så bare idel lykke og enighed her i kommunalbestyrelsen? Er der overhovedet nogen kant til den regerende borgmester?
Selvfølgelig er der det. Jeg vil som sagt ikke pille ting ud og trække ting frem i et budgetforlig, som naturligvis indeholder både ting Venstre er begejstret for og ting som vi er mindre tilfreds med. Men der er dog et emne jeg bliver nødt til at forholde mig til og et sted, hvor der er tydelig kant:
Jeg er så træt af, at jeg i forskellige sammenhænge skal mødes med holdningen, at Norddjurs, ja det er jo jer, der ikke tjener så meget, er dårligt uddannede og er lidt sære. Den der lidt overbærende holdning af, at det er lidt synd for os og vi skal hjælpes – den irriterer mig. Men hvad der irriterer mig endnu mere er, når vi selv bidrager til den fortælling.
Jeg er derfor træt af, at der i vores budgettekst skal stå, at:
“Norddjurs Kommune skal være økonomisk bæredygtig, uanset uretfærdige og særligerammevilkår
Nej, Norddjurs Kommune skal være økonomisk bæredygtig – punktum.
og videre hedder det, at
“Med de nuværende rammevilkår for finansiering kan Norddjurs Kommune ikke realisere målsætningen tilstrækkeligt”
Jo vi kan da – Den proces vi lige har været igennem viser jo, at vi kan en masse, når det er nødvendigt.
Når det så bliver suppleret med udmeldinger om, at der er nogen af de slemme rige kommuner, der har taget 12 mio. af vores penge, så bliver jeg simpelthen så træt. Vi har fået 62 mio. ekstra i særtilskud på grund af afvandring – der er ikke nogen, der har taget noget fra os. Og stedet for at fokusere på de 12 mio, som vi måske kunne have fået mere, så kunne vi jo fokusere på de mere end 730 mio. vi rent faktisk modtager i udligning og bloktilskud.
Vi skal ranke ryggen
Vi skal ranke ryggen og i stedet for at komme med den evige klagesang, så skal tilgangen være “gu kan vi så. Vi tager hånd om vores egen udvikling – og vi gør det godt
Vi har et sprudlende erhvervsliv med masser af højtspecialiseret produktion, vi har et foreningsliv der blomstrer, vi har en kommunal organisation med medarbejdere, der loyalt knokler og går de ekstra skridt der skal til. Vi har en forvaltning, der kompetent og effektivt styrer os igennem en voldsom krise. Skulle vi ikke tale om det i stedet for at klage?
Man kan diskutere om vi har kompetente og dygtige poltikere, men vi er jo et produkt af de folk, der bor i kommunen, så helt skidt er det vel ikke.
Man siger, at et individ skal vogte sine tanker, for tanker bliver til ord. Ord bliver til handlinger, handlinger bliver til vaner, vaner danner ens identitet. Vi bliver alstå, hvad vi tænker og siger. Det samme gælder for en kommune.
Vi skal vogte os vores ord og hvis vi bidrager til fortællingen om de lidt sære fjolser i Norddjurs, ja så bliver det nu en gang vores identitet – og den identitet vil jeg ikke være en del af for jeg synes den er forkert. Så jeg håber, at det er sidste gang, at en budgettekst skal præges på den måde.
Ros til en kompetent organisation
Slutteligt, så vil jeg rose den organisation vi er en del af. Jeg er ikke så garvet endnu, men jeg har da været med til et par runder med budgetforhandlinger og jeg vil sige, at jeg endnu ikke har oplevet at blive så effektivt og kompetent serviceret og styret igennem en budget proces som denne gang. Det har været en sand fornøjelse. Her tænker jeg selvfølgelig på den service vi har fået i forhandlingslokalet, men jeg ved jo godt, at den bygger på et helt apparat af folk i baggrunden, der sikrer at vi får de oplysninger vi skal bruge og at vi får dem hurtigt. Jeg er sikker på, at vi politikere ikke altid er nemme at have med at gøre og at vi stiller store krav. Men jeg må sige, vi bliver kompetent serviceret. Så stor ros for det. Og så vil jeg også gerne rose resten af organisationen: Vi har som jeg har nævnt været igennem en hård omstilling og den er kun blevet til med stor indsats fra medarbejderside. Jeres indsats er den der gør, at vi i dag kan vedtage et budget, der stikker fremad og peger mod lysere og bedre sider.
Det har i gjort i 2019 og jeg ved, at i også vil gøre det i 2020 og fremover.
Med de ord skal jeg på Venstres vegne anbefale at stemme for et budget, hvor vi gør Norddjurs mere solid og dermed – i hvert fald økonomisk – lidt mere kedelig.