Norddjurs Venstreforening

Socialdemokratiet vil lukke friskoler

Af Britt Bager, folketingskandidat i Djurskredsen

Foto: Jens Astrup.

Socialdemokratiet vil sænke støtten – den såkaldte koblingsprocent – fra de nuværende 76 pct. til 71 pct. Det er et stort fald, som vil have

alvorlige konsekvenser for friskolerne, fordi de vil få rigtig svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Friskoleforeningen anslår,  at op mod 100 friskoler på landsplan vil lukke, som følge af den reduktion i støtten. Det vil især gå ud over skolerne i landdistrikterne, hvor der kan være langt til en alternativ skolemulighed. Det kan være til stor skade for den lokale sammenhængskraft, fordi man oplever fraflytninger og fald i huspriserne. Det kan ramme både i Gjerrild, Feldballe, Ryomgård eller en af de andre mange byer på Djursland, der har en friskole.

Jeg må indrømme, at jeg blev målløs, da jeg på landsdækkende tv hørte Mette Frederiksen sige, at friskolerne bliver overbetalt. For det er ganske enkelt usandt. En fri- eller privatskoleelev koster staten mindre end en folkeskoleelev. En friskole får 76 kr pr. elev, når en folkeskole får 100 kroner pr. elev. Hvordan man kan få det til at være overbetaling, det er vanskeligt at se.

Dertil kommer, at de forældre, hvis børn går på en fri- eller privatskole, stadig betaler kommuneskat – og dermed er med til at finansiere folkeskolerne, selvom deres børn ikke benytter den.

Vi skal værne om de frie skoler. De giver de forældrene friheden til at kunne vælge hvilken skole, der er den bedste for deres barn. Og friskolerne løfter en kæmpe opgave i mange lokalsamfund, hvor den lokale folkeskole er lukket. Vi ser igen og igen, at gode lokale frivillige kræfter tager ansvar i lokalsamfundet og åbner en lokal friskole. Den mulighed er selvfølgelig dybt afhængig af det offentlige tilskud, skolerne modtager. Det tilskud, giver vi med glæde, for de frie skoler repræsenterer en stor værdi for lokalsamfundet, som Venstre naturligvis vil bakke op om.

Hvis Socialdemokratiet får magt, som de har agt, vil det her på Djursland betyde, at de lokale friskoler mister næsten 4,5 millioner kroner i støtte. Det er rigtig mange penge. Jeg tør slet ikke tænke på konsekvenserne, hvis det bliver en realitet.

Det her handler om børns hverdag og skoleliv. Det handler om sammenhængskraften i lokalsamfundet. I mine øjne er det fuldstændig uhørt at gamble med friskolerne på den måde, som Socialdemokratiet lægger op til. I Venstre ønsker vi at beholde støtten til friskolerne på det nuværende niveau. Vi bakker op om friskolerne, fordi vi anerkender den værdi, de har for vores lokalsamfund.