Norddjurs Venstreforening

Økonomi

I kommunens økonomiudvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af gruppeformand Kasper Bjerregaard, hvor han er næstformand.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personsager.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af blandt andet:

• køb, salg og pantsætning af fast ejendom

• byggemodning og salg af grunde

• erhvervsmæssige og lignende spørgsmål efter indstilling fra erhvervsudvalget

• bygninger og anlæg til kommunens administration i samarbejde med miljø- og teknikudvalget.