Norddjurs Venstreforening

Norddjurs Vest Venstreforening

1503246_1428070607427041_56168076_n

Norddjurs Vest Venstreforening

Formand
Vibeke Binnerup
Tlf: 60 72 55 68

E mail: vibeke@vestdjursnet.dk

Næstformand
Lars Nielsen

Kasserer
Peder Guldbrandt

Sekretær
Vibeke Binnerup