Norddjurs Venstreforening

Niels Ole Birk

Niels Ole Birk
Langgade 59, Vivild
8961 Allingåbro
Mobil: 21 67 03 15

E-mail: nobn@norddjurs.dk

Om Niels Ole:
Bygningsansvarlig på Hospice Djursland
Gift med Susanne, sammen har vi 3 piger på 21 – 18 – 15 år

Andre interesser, tillidshverv:
Bestyrelsen Vivild varmeværk
Bestyrelsen Norddjurslandsvalgmenighed
Bestyrelsen ELRO Fonden
Repræsentantskabet for VGI
Repræsentantskabet for Energi Midt
Butiks rådet Daglig brugsen i Vivild

Politiske mærkesager:

  • Understøtte lokale ildsjæle, foreninger og initiativtagere til spændende nytænkning
  • Bevarer velfungerende skoler som omdrejningspunkt i landsbyerne
  • Økonomisk sund fornuft, hvor borgerne får mest muligt for deres peng
  • Bedre rammevilkår for de erhvervsdrivende, så vi kan få flere nye jobs til kommunen

Medlem af:

  • Kommunalbestyrelsen
  • Miljø- og teknikudvalget
  • Reno Djurs I/S

Stedfortræder

  • Aqua Djurs A/S

Medlem af kommunalbestyrelsen siden 2014