Norddjurs Venstreforening

Miljø og Teknik

 

Baggrundsgruppe nedsat af Venstre i Norddjurs med det formål. at give input til Venstres folkevalgte politikere i Norddjurs kommune omkring aktuelle problemstillinger vedrørende Miljø og Teknik.

Gruppens medlemmer mødes efter behov og en forudgående dagsorden, der udarbejdes i et samarbejde imellem tovholder og Venstres baggrundsgruppe.

Deltagelse i baggrunds gruppen opnås mod forudgående tilmelding til tovholder Laurits Hougaard på lauritsh@yahoo.com

Tovholder:
Laurits Hougaard
Hovedvejen 84
8586 Ørum Djurs