Norddjurs Venstreforening

Kultur og fritid

I kommunens Kultur- og fritidsudvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af Lars Østergaard, der er formand for udvalget.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kulturområdet og udviklingsområdet, herunder opgaver vedrørende

 • forberedelse af overordnet planlægning (kommuneplan)
 • landdistrikter og nærdemokrati
 • bosætning
 • overordnet infrastruktur
 • fritid
 • musikskoler
 • folkeoplysning
 • idrætsanlæg, haller, svømmehaller
 • biblioteker
 • kulturhuse/forsamlingshuse
 • museer
 • naturskoler og Blå Flag Stationer

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder