Norddjurs Venstreforening

Kristina Hviid

 

Kristina Hviid

E-mail: krhv@norddjurs.dk

Tlf.: 40 15 81 14

Medlem af:

  • Kommunalbestyrelsen
  • Børne- og ungdomsudvalget
  • Handicapråd
  • Ørum Aktivcenter

Stedfortræder:

  • Ungdomsskolebestyrelse
  • Delegerede KL

Mærkesager

BØRNENE ER VORES FREMTID
Vi skal have udarbejdet en holdbar og langsigtet plan for skoleområdet, således der kan komme ro på, og vi kan få skabt tryghed for elever, forældre og lærere. Således der gives plads til at fokusere på at videre udvikle vores fælles folkeskole. Jeg vil kæmpe for de bedste muligheder for unge i midten både i forhold til faglighed, udvikling og trivsel.

FLERE UNGE TILFLYTTERE
Tilflytning til landområderne står højt på min prioriteringsliste. Vi skal gøre en stor indsats for, at vores kommune bliver attraktiv og tiltrækker flere unge mennesker, der kan bidrage til såvel lokalsamfundet som erhvervslivet.

VORES ÆLDRE
Vi skal sikre, at vores ældre i Norddjurs kommune føler sig trygge, og vi har de rette tilbud, således vi kan opretholde en høj service og værdig livskvalitet.

STYRKE LANDSBYERNE
– Det skal prioriteres, at det er muligt for virksomheder at etablere sig i
midten.
– Der er afsat midler til en cykelsti mellem Ørum og Glesborg, den vil jeg
kæmpe for bliver en realitet.
– Yderligere støtte og hjælp til frivillige og lokale initiativer.

Følg Kristina på facebook her

Medlem af Kommunalbestyrelsen siden 2018