Norddjurs Venstreforening

Kommuneforeningen beretning og referat marts 2017

Norddjurs Venstre

Kommuneforeningen

 Beretning

2017

 

På forsiden af sangbogen, som vi lige har sunget fra står ”Om din frihed vil vi værne” Titlen er tænkt som en understregning af, at vi i Venstre synger folkelige sange som er almene og tidløse når vi mødes. Titlen er i øvrigt taget fra det sidste vers i Helge Rodes ”Som en rejselysten flåde”

Men prøv engang, at vende ordene endnu engang – Om din frihed vil vi værne

Er det egentlig ikke en af grundstenene i et liberalt syn på tilværelsen og en del af det, som vi har til fælles og gerne vil værne om? Man kan måske sige, at det er en liberal kerneværdi. At mennesket trives bedst i frihed under ansvar.

Engang imellem er det fint at hæve sig lidt op over de daglige gøremål og gøre sig tanker om, hvorfor ting er som de er og om udviklingen egentlig kører i den retning som man synes principielt er den rigtige. Jeg kan varmt anbefale, at man engang imellem studere Venstres princip program og føler efter om man deler disse værdier.

Når det er vigtigt, er det fordi man i det daglige arbejde måske ikke så ofte tænker nærmere over retningen på de ting man gør men i stedet vælger det umiddelbare mest logiske som ikke altid er det rigtige set på lidt længere sigt.

Jeg mener, at dette er en afgørende forskel på, om man har sit ståsted i et stort parti som Venstre er eller har sit ståsted i en mindre meget lokal borgerliste, hvor retningen i nogle tilfælde kan være noget tilfældig og præget af den aktuelle folkestemningen.

I foråret og hen over sommeren 2016 arbejdede man i Venstre hårdt og intensivt på, at udarbejde et oplæg som adresserede en række af de udfordringer som vi i Danmark står overfor uanset politisk observans. Et oplæg som angav retningen frem imod 2025.

I august 16 kom den så – den længe ventede helhedsplan med 7 indsatsområder:

1: Det skal bedre kunne betale sig at arbejde 2: Konkurrencedygtig vilkår for vore virksomheder 3: Lidt senere på pension for at sikre fremtidens velfærd 4: Bedre kernevelfærd og sikkerhed, 5: Styr på flygtningestrømmen 6: Gode uddannelser, der er brug for og et mere robust SU system og sidst 7: En øget opsparing til en tryg alderdom.

Et gennemarbejdet Venstre bud på retningen henimod 2025. Desværre fik planen en hård medfart af de øvrige partier og især i pressen.

Jeg tror, at det hang sammen med at øvrige partier ikke var klar med et modsvar og derfor var bange for, at Venstre ville få en stor del af æren for planens mange gode elementer. Da planen var skudt ned kravlede Anders Samuelsen op i et træ med krav omkring skattelettelser til de højeste indtægter.

Idéen bag skattelettelserne var, at flere ville arbejde mere og dermed give et større skatteudskrivnings grundlag og hermed flere skatteindtægter til glæde og gavn for os alle.

Dette omdiskuterede forslag forsvandt helt i overskrifter om skattelettelser for rige. Misundelse og jantelov skygger ofte over politiske forslag i Danmark.

Lars Løkkes Rasmussens kompromis om et loft for skattelettelserne ved indtægter over kr. 1000.000 kunne ikke få Anders ned af træet selvom forslaget var godt tænkt. Det politiske klima var i efteråret fastlåst og alle begyndte at tale om et folketingsvalg.

På Venstres landsmøde oplevede vi endnu engang Lars Løkkes særlige politiske talent. Overvejelserne om en tre parti regering blev offentliggjort og det forslag kunne altså få Anders Samuelsen ned af træet og ind i en ministerbil!

Treparti regeringen så kort efter dagens lys. Godt for det borgerlige Danmark men skidt for de Venstre ministre som måtte ofres eller skifte til mindre ministerposter trods en dygtig indsats på de hidtidige ministerpladser.

I foråret 17 har vi været vidne til en uskøn flirt imellem regeringens støtteparti Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Om de 2 partier har store fælles visioner for udviklingen i Danmark, kan man set udefra, godt være noget i tvivl om. De politiske forskelligheder imellem i de to partier er kæmpestore og ser helt umulige at forene.

Det må være slemt at være klassisk Socialdemokrat i disse tider men måske handler det om angsten for patriotiske, nationalistiske strømninger, gensidig vælgerflugt og derfor et samarbejde om at begrænse skaderne. Kort sagt, et uholdbart fornufts ægteskab uden indhold i forhold til politisk retning. Stuerent tja…

Alt imedens vi er vidne til dette politiske teater, kan vi glæde os over den Venstre ledede regerings markante resultater siden valget i juni 2015.

Et skatte og byrdestop, Markante stramninger af udlændinge og asylpolitikken, Et moderne kontanthjælpsloft, En ambitiøs landbrugs- og fødevarepakke, Flere penge til sundhed og ældre (3,4 mia. i 2016 og 4,3 mia. i perioden 2017 – 2021), Udflytning af statslige arbejdspladser til hele Danmark som Socialdemokraterne ikke vil tale om, Et styrket politi, Skattelettelser og fjernelse af afgifter for danske virksomheder, Eftersyn af inklusion i folkeskolerne, Bredbåndspulje, En kræftplan IV, En demenshandlingsplan, 2 mia. kr. til bedre mad for de ældre.

Dette er kun et lille uddrag af resultaterne, jeg kunne fortsætte i en rum tid men vi kan vist godt fastslå, at Regeringen leverer mange gode markante borgerlige resultater, selvom det ikke altid i pressen fremstår som værende tilfældet.

Her på Djursland fik vi den 28. september 2016 valgt Britt Bager som kandidat for Djurs kredsen. Enigheden i Syd – og Norddjurs er nu til at få øje på og der er et reelt ønske om at samarbejde. Et samarbejde som betyder, at vi nu igen har en stemme på Christiansborg og en værdifuld samarbejdspartner til at løfte politiske sager og lokale initiativer op på regeringsniveau.

Dette var ikke sket uden et godt samarbejde i kredsbestyrelsen og fra Norddjurs Venstres Kommuneforening skal der lyde en tak til Mogens Høeg Hørning, Ørsted for dette gode samarbejde og for den store indsats.

Fra alle sider i Venstre i Norddjurs bliver der udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet med Britt, som desværre ikke kunne være tilstede her i aften. Hun har travlt med andre Venstre møder men har bedt mig hilse forsamlingen.

Lokal repræsentation på Christiansborg er i dag bestemt ikke nogen selvfølge. Det er noget, der skal kæmpes for på daglig basis. Derfor er det glædeligt, at konstatere etableringen af en ny Borgerlig – Liberal Erhvervsforening, hvis overordnede formål er, at sikre økonomisk støtte til lokal repræsentation. I Venstre håber vi, at så mange som muligt vil støtte op omkring Erhvervsforeningen og tegne en af de 4 forskellige former for medlemskab der er muligt. Bronze – Sølv – Guld eller Platin. At skaffe støtten til Erhvervsforeningen kræver en stor indsats fra bestyrelsen i foreningen, der sammen med Venstres tillidsfolk står for denne del af indsamlingsarbejdet.

Flere oplysninger omkring Erhvervsforeningen kan man få hos Frank Thomsen, Grenaa eller hos undertegnede.

Kommunal og Regionsrådsvalget 2017 sætter sit tydelig præg på Kommuneforeningens arbejde. På generalforsamlingen i 16 blev det besluttet, at borgmesterkandidater skulle melde deres kandidatur senest ved 2.kvartals udløb i 2016. Desværre måtte bestyrelse konstatere, at ingen medlemmer på dette tidspunkt havde meldt deres kandidatur.

På et bestyrelsesmøde i august 2016 blev det herefter besluttet, at gå videre med rekrutteringen af kandidater til KV 17 og blandt disse udpege en gruppeformand eller borgmesterkandidat.

Når denne løsning blev valgt skyldes det, at det rent faktisk giver god mening først at få et overblik over, hvilken opgaver borgmesterkandidaten står overfor. Herved får man et billede af, hvilke specifikke kompetencer der er brug for hos en potentiel borgmester kandidat iblandt Venstres kandidaterne til Kommunalvalget.

På sidste års GF blev det besluttet, at tilstræbe i alt 25 kandidater, fordelt geografisk på de 3 vælgerforeninger med baggrund i stemmetallet ved valget i 2013. Fordelingen betyder, at Grenaa Venstre Vælgerforening optimalt stiller med 14 kandidater, Norddjurs Vest Vælgerforening med 6 og Nørre Djurs Venstre Vælgerforening stiller med 5 kandidater.

På nuværende tidspunkt er der tilsagn fra 12 kandidater og flere har stadig ikke taget endelig stilling til et kandidatur. I Grenaa kan det dog blive vanskeligt, at finde 14 kandidater men også her arbejdes ihærdigt på at finde flere kandidater, blandt Venstres medlemmer.

I januar 2017 blev det besluttet, at igangsætte strategiudviklingen henimod valget i nov. En gruppe blev nedsat til at følge og videreudvikle resultaterne frem til en brugbar strategi og gruppen arbejder fortsat med at udvikle og finpudse materialet, der har afsæt i Norddjurs Venstres mærkesager fra 2013 og input fra et strategimøde, der blev afholdt 23.januar i Ørum Aktiv Center.

I løbet af uge 17, som er perioden 24.april – 1.maj er det besluttet at afholde opstillingsmøder i vælgerforeningerne. Herefter vil der blive indkaldt til et antal kandidattræf, hvor kandidaterne bl.a. skal medvirke til at lave et egentlig valgprogram for Venstre i Norddjurs med 5 klare sigtelinjer.

En egentlig handleplan vil blive fremlagt ved opstillingsmøde for spidskandidaten, der forventes afholdt i maj eller på et senere særskilt møde.

Regionsvalget i 2017 er et vigtigt valg for Norddjurs. Administration i regionen har flere gange foreslået besparelser på akutområdet og senest på transportområdet,

På akutområdet, kommer der en rapport umiddelbart efter valget, der vil vise, hvilken vej udviklingen på dette område vil gå. Norddjurs Venstre arbejder ihærdigt på, at fastholde det nuværende akutberedskab med læge, idet beredskabet anses for at være velfungerende og skabe den fornødne tryghed i vores område. Et område med ca. 15.000 indbyggere, mange store arbejdspladser og godt en times transporttid til det nærmeste akuthospital hvis uheldet opstår.

Regionsformand Bent Hansen, Socialdemokratiet har besluttet at stoppe efter denne valgperiode og Venstre i Regionen stiller med en stærk kandidat, den nuværende borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast/Brande kommune, som et rigtigt godt bud på en ny regionsrådsformand.

Derfor er det ekstra ordinært kedeligt, at ingen medlemmer på nuværende tidspunkt har meldt sig som kandidat til Regionsrådet. Adskillige personer er uden held blevet spurgt og desværre indtil nu, uden det ønskede resultat. Såfremt man selv eller kender til personer som har interesse for regionsrådsarbejdet, må man meget gerne henvende sig hurtigst muligt.

Som det vist tydeligt fremgår kommer intet af sig selv i vores område. Der skal kæmpes for alle initiativer for at opnå resultater og vejen dertil er ofte lang, snørklet og belagt med mange snuble sten.

Meget kan vi dog gøre selv ved at være proaktive, konstruktive og i det hele taget spørge sig, hvad man kan bidrage med, i stedet for blot at kræve hvad andre skal gøre. Dette gælder ikke blot foreningslivet men i det hele taget.

Der har desværre ved at komme en kultur, hvor man hellere ser begrænsningen end mulighederne. Mange initiativer mødes med skepsis, mistillid og mistro. Borger – og Facebook grupper opstår som paddehatte og kommer man ikke igennem med saglige argumenter, går man bestemt ikke af vejen for at være personlig og hænge folk ud offentlig. Kønt er det bestemt ikke og det er slet ikke, hvad vi på Djursland har brug for. Nærmest tværtimod.

Investeringer på Grenaa havn, Vindmøller på land, til søs og senest diskussionen omkring et havbrug ved Djursland er eksempler på, at initiativer for en sikkerheds skyld skydes ned på forhånd og inden man overhovedet har undersøgt mulighederne tilstrækkeligt.

Tænk om eksempelvis en økologisk produktion af tang, laks, ørreder og muslinger ved Djurslands kyster kunne blive til en blomstrende forretning, understøtte en udfordret fiskeindustri og give omsætning til lokale fiskeeksport virksomheder. Begrænse udledningen af næringsstoffer fra Kolindsund og samlet set give et bedre havmiljø end vi kender det i dag.

Et moderne økologisk og bæredygtigt initiativ, som måske kunne blive trendsætter for udviklingen på dette område i hele Nordeuropa.

Begrænsninger er ikke, hvad en kommune som Norddjurs har brug for og slet ikke når man er økonomisk udfordret som tilfældet er

Tak for ordet..

 

                         KOMMUNEFORENINGEN I NORDDJURS

GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 22. MARTS 2017, KL. 19.00

På Auning Kro, Torvegade 12, 8963 Auning

 

R E F E R A T

 

DAGSORDEN:

1. Valg af stemmetællere Formanden foreslog at afvente evt. nødvendighed

 

2. Valg af dirigent Knud Kildal blev enstemmigt valgt.

 

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold Formanden aflagde beretning (vedlagt).

Beretningen taget til efterretning uden bemærkninger.

 

4. Behandling af regnskab Kasserer Aksel Pedersen gennemgik det reviderede regnskab.

Årsresultat kr. 38.401, egenkapital kr. 111.101

(på basis af 290 medlemmer).

Kassereren opfordrede vælgerforeningerne til at bogføre både udgifter og indtægter ved medlems-arrangementer, hvorefter bilag fremsendes til kommuneforeningens kasserer til dokumentation for lovlig anvendelse af offentligt tilskud.

 

Spørgsmål: Grenaa Venstreforening har afholdt udgift til messetelt. Vil udgiften hertil kunne indberettes på nævnte måde? Sagen henvises til behandling i kommuneforeningen.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 

5. Behandling af indkomne forslag Ingen forslag indgået.

 

6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent til kommune-foreningen, kredsbestyrelse og regionsbestyrelse,

jf. stk. 5 og 6

Kassereren fremlagde budget 2017 (skønnet 225 medlemmer).

Kontingentsatser for 2019 vil være følgende:

Kommuneforeningen: kr. 30.

Kredsbestyrelsen: ¾ af kontingentet til Venstres landsorganisation.

Regionsbestyrelsen: 1/8 af kontingent til Venstres landsorganisation.

Budgetforslaget og kontingentsatserne blev enstemmigt vedtaget.

 

7. Valg af kommuneforeningsformand John Daugaard Hansen blev enstemmigt valgt.

 

8. Valg af medlemmer og suppleanter til kommune-foreningens bestyrelse Fra hver af de tre vælgerforeninger er udpeget formanden:

Norddjurs Vest: Vibeke Binnerup

Nørre Djurs: Laurits Hougaard

Grenaa: Niels Peter Gleerup

 

Tre personer indstillet af vælgerforeningerne:

Norddjurs Vest: Jens Bagger

Nørre Djurs: Torben Lund

Grenaa: Rasmus Kildal

LOF’s bestyrelse har udpeget Lotte Horneman

Suppleanter:

Det indstilles, at hver vælgerforening udpeger suppleant.

Indstillingerne blev enstemmigt vedtaget.

 

9.  Valg af to revisorer og suppleant(er) Knud Kildal og Minna Andersen blev genvalgt.

Suppleant Peder Guldbrandt blev genvalgt.

 

10. Valg af formand for kredsbestyrelsen Det blev oplyst, at Syddjurs Venstre har foreslået og genvalgt Mogens Høgh Hørning.

Generalforsamlingen genvalgte Mogens Høgh Hørning.

 

11. Valg til kredsbestyrelsen fra kommune-

foreningen Norddjurs Venstre

Følgende blev indstillet:

Grenaa: Niels Peter Gleerup

Nørre Djurs: Laurits Hougaard, Knud Erik Olesen

Norddjurs Vest: Jens Bagger

Enstemmigt vedtaget.

 

12. Valg af medlem til regionsbestyrelsen Jens Bagger blev enstemmigt valgt.

 

13. Valg af delegerede til Venstres landsmøde

7. – 8. oktober i Vejle.

Grenaa: Henriette Busse

Nørre Djurs: Laurits Hougaard

Norddjurs Vest: Vibeke Binnerup

Kommuneforeningen: John Daugaard Hansen

Derudover Niels Peter Gleerup

Alle enstemmigt valgt.

 

14. Eventuelt Niels Peter Gleerup orienterede om grundlovsmøde på Lykkesholm. Mødet starter kl. 10.00 med Kristian Jensen som hovedtaler. Medbring frokostkurv.

Desuden henledte Niels Peter opmærksomheden på den annoncerede fælles Venstre-bustur til folkemødet på Bornholm. Alternativt fylder han gerne sin bil op med evt. interesserede.

 

Herefter en livlig og meget engageret debat om det forestående kommunalvalg 21.11.2017.

Der blev efterlyst mere viden om og opmærksomhed på borgmesterkandidat og kandidater i øvrigt.

Det blev oplyst, at der afholdes opstillingsmøde i uge 17 (24. – 30. april) i de tre vælgerforeninger:

Norddjurs Vest 27.4.

Nørre Djurs: 25.4.

Grenaa: fastlægges snarest.

Herefter kan der vælges spidskandidat.

Valgstrategien er under udarbejdelse af en følge-gruppe.

Der blev givet mange gode råd, der til dels udsprang af bekymring for det videre forløb og for den manglende Venstre-synlighed, som flere medlemmer oplever.

 

 

 

Efter generalforsamlingen introducerede Venstres spidskandidat til Regionsrådsvalget, nuværende borgmester i Ikast-Brande kommune Carsten Kissmeyer, sig selv og den politik, som han vil stå for.

Sundhedsvæsen, tryghed, placering af lægeambulancen på Djursland var dominerende i den efterfølgende debat.

Blandt de mindre regionale opgaver nævnte Kissmeyer bl.a. Vækstforum, placering af uddannelsespladser og infrastruktur, der også er interessante og væsentlige politikområder.

 

 

Lotte Horneman/27.3.2017