Norddjurs Venstreforening

Økonomi og Erhverv

Baggrunds gruppe nedsat af Venstre i Norddjurs med det formål, at give input til Venstres folkevalgte politikere i Norddjurs kommune omkring aktuelle problemstillinger vedrørende Økonomi og Erhverv. Gruppens medlemmer mødes efter behov og en forudgående dagsorden, der udarbejdes i et samarbejde imellem tovholder og Venstres gruppeformand.

Deltagelse i baggrunds gruppen opnås mod forudgående tilmelding til tovholder Knud Kildal på LKkildal@privat.dk.

Tovholder:
Knud Kildal
Hornsleths allé 5 A
8500 Grenaa