Norddjurs Venstreforening

Børn og unge

I kommunens Børne og Ungdoms udvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af  Kristina Hviid.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på børne- og unge området, undervisnings området, sundhedsmæssige opgaver vedrørende børne- og unge området herunder opgaver vedrørende

 • folkeskoler
 • specialundervisning
 • vidtgående specialundervisning
 • skolefritidsordninger
 • klubber
 • ungdomsskole- og klubber
 • SSP
 • fri – og efterskoler
 • daginstitutioner
 • visitation til dagtilbud
 • tilsyn i dagplejen
 • sprogstimulerende tilbud til småbørn
 • private pasningsordninger
 • PPR
 • sundhedsplejen
 • familierådgivning
 • familiehuse
 • familiepleje og anbringelser
 • opholdssteder
 • tandplejen

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om.

 • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.