Norddjurs Venstreforening

Arrangementer

Jakob Ellemann-Jensen til Grundlovsmøde på Lykkesholm Gods

 

Traditioner bliver skabt i vores samfund hele tiden – og for 25 år siden var godsejer Mogens Blach på Lykkesholm Gods ved Trustrup og Grenaa Venstreforening med til at skabe en, som stadig lever og ånder: Grundlovsmødet i parken på Lykkesholm Gods 5. juni!

 

I år er naturligvis ingen undtagelse, om end der er ændret lidt i forhold til sidste års afholdelse. Det har nemlig været nødvendigt, at begynde mødet allerede kl. 11.00 i år. Dette skyldes, at årets hovedtaler; Jakob Ellemann-Jensen gerne ville gæste Djursland, men allerede havde en næsten fuld kalender for grundlovsdag. Alligevel lykkedes det den nyvalgte formand for Grenaa Venstreforening, Henriette Busse, at lokke ham til Lykkesholm, men altså på et tidligere tidspunkt end vanligt. Foreningen håber dog, at der fortsat vil være stor opbakning til arrangementet. På grund af denne ændring, opfordres deltagerne i mødet også til at medbringe en frokostkurv, som kan indtages i de smukke omgivelser, i stedet for den traditionelle kaffe/kage-kurv.

 

Sidste år var det et skarpt felt af kvindelige talere, der indtog talerstolen, men i år er det mændene, der kommer til orde. Mødet starter således med Jakob Ellemann-Jensen, folketingsmedlem og politisk ordfører for Venstre. Jakob har været medlem af folketinget siden 2011, hvor han blev valgt ind i Fyns Storkreds. Sidste år stillede han op til folketingsvalget for Østjyllands Storkreds og blev valgt ind her. Han er uddannet jurist og har arbejdet som sådan i flere år inden skiftet til politik. Foruden det juridiske er Jakob uddannet inden for militæret. Han overtog hvervet som politisk ordfører efter sidste års hovedtaler, Inger Støjberg, og siden har han, som han selv udtrykker det, befundet sig på ” øretævernes holdeplads” – men som han også tilføjer i et interview i Politiken: ”Lige nu er det mig, der stiller mig ud foran, og det skal jeg, fordi jeg kan”. Udover sine meningers mod, så er Jakob også en af de få, der har familien med i folketinget, idet hans søster, Karen Ellemann, social- og indenrigsministeren, også sidder der for Venstre. Og så er der vist noget med en kendt far – og måske en lige så kendt mor. Men det lader vi ligge!

 

Den næste taler på ”stolen” i parken med den smukke udsigt nyder faktisk dén udsigt hver dag og har gjort det hele sit liv. Mogens Blach har sagt ja til at holde en tale i år, hvor det som nævnt er 25 år siden, at grundlovsmødet blev holdt første gang på Lykkesholm Gods – og det er vi meget glade for Mogens er født og opvokset på Lykkesholm Gods og har selv drevet godset i en periode fra 1955 – 2001, hvor hans søn, Jørgen Blach, købte godset. Sideløbende med sit dybe engagement i landbruget involverede Mogens Blach sig også i politik. Han sad således i Grenaa Byråd for partiet Venstre fra 1978-2002, i de sidste to perioder som viceborgmester. Han forsøgte også at komme i folketinget i 1984, men måtte nøjes med en suppleantpost for daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen. Hvilket på smukkeste vis binder to af dagens talere sammen!

 

Den tredje taler har, ligesom Mogens Blach, en tæt tilknytning til området omkring Lykkesholm, idet Kasper Bjerregaard bor i Trustrup. Kasper blev ikke valgt til kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune i 2013, men på grund af Christian Gleerups alt for tidlige dødsfald, kom han med i sin position af 1. suppleant på Venstres liste. Kasper arbejder til dagligt i VUC sektoren, hvor han er med til at opbygge en national platform for VUC’erne i Danmark. Kasper er meget engageret i sit lokalsamfund og er en mand med sine meningers mod.

 

Hele dagen bindes sammen af Blue Brass, der har lovet at spille til fællessange og underholde lidt under indtagelsen af den medbragte frokostkurv. Ud over kurven opfordres deltagerne til at tage en klapstol med, så de kan sidde godt og nyde dagens program i (forhåbentligt) solskin! Alle er velkommen til at deltage.

 

Søndag 5. juni 2016 kl. 11 – 14 – BEMÆRK TIDSPUNKTET!

På Lykkesholm Gods, Ballevej 30 A, Trustrup

Grundlovstalere:

Jakob Ellemann-Jensen, folketingsmedlem og politisk ordfører for Venstre

Mogens Blach, godsejer  og æresmedlem i Grenaa Venstreforening

Kasper Bjerregaard, medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune for Venstre

Musik til fællessange og underholdning leveres af Blue Brass

På grund af det ændrede tidspunkt i forhold til tidligere år, opfordrer vi i år deltagerne til at tage frokostkurven med, så vi kan spise sammen i den smukke park på Lykkesholm!

Arrangør: Grenaa Venstreforening

ALLE ER VELKOMMEN!

 

11257745_850559765024225_4474500294668687673_n

 

 

 

 

 

 

 

 

Mød Anders Fogh Rasmussen til Executive Talks i Horsens.

Anders Fogh

I forbindelse med Anders Fogh Rasmussens besøg i Horsens, har Creative Lineup reserveret et antal billetter som tilbydes til Venstres vælgerforeninger.

Medlemmer af venstres vælgerforeninger kan til en specialpris på 600 kr ex. moms (normalpris 1000 kr. ex moms) tilmelde sig Executive Talks med Anders Fogh Rasmussen, hvor den tidligere statsminister i Danmark og generalsekretær i NATO fortæller om sit syn på de nuværende og fremtidige geopolitiske udfordringer, som EU og Danmark står over for. Hvilke udfordringer, muligheder og trusler udgør den geopolitiske situation for danske virksomheder?

Kom og hør svaret på VIA d. 3 marts 2016 kl. 16.00 – se vedhæftede program.

Tilmelding kan ske inden d. 15 februar på mail Cathrine@creativelineup.dk – husk at skrive at det er som en del af tilbuddet til venstres vælgerforeninger.

 

 

Miljø- og Teknik baggrundsgruppe møde:

Kære Baggrundsgruppe Venstre Miljø og Teknik udvalg samt Bo Allermann

Efter lang tids pause indbyder vi hermed til møde:

torsdag d. 14. januar 2016 kl. 19.00. hos

Tømmerfirmaet Allermann Ålsrode, Toftevej 4, 8500 Grenaa.

Program:

Kl. 19.00 Velkomst

Præsentation af virksomheden, og ønsker til kommunale forhold v. Bo Allermann.

Kl. 20.00 : Udliciteringen af skovdriften i de 2 Djursland kommuner. v. LH og N.O. Birk

: Status på tiltaget omkring Busdriften på Djursland. v. N.O Birk

: Status på vandløbsvedligehold v. LH og N.O.Birk

: Evt.

Da vi tilstræber 10 – 12 personer i gruppen, og det er sjældent at alle deltager, er der plads til et par stykke mere, hvis I støder på interesserede.

Tilmelding til undertegnede senest 8. jan 2016. Gerne på mail.

Med venlig hilsen

Laurits Hougaard

Tovholder

Hovedvejen 84,

8586 Ørum Djurs

tlf. 21274417

 

Mød Erhvervs – og vækstministeren på Allingåbro Hotel!

Mød Troels Lund

 

 

 

 

 

Borgermøde om Budget 2016 – 2019

Norddjurs Kommune afholder borgermøde om budget 2016-2019 i

Ørum Aktiv Center torsdag d. 10. september kl. 19.00.

Vi opfordrer alle interesserede medlemmer af Venstre i Norddjurs til at møde op og give deres besyv med.

Bestyrelsen for Venstre i Norddjurs har besluttet ikke at afholde budgetmøde i år, så derfor er det offentlige borgermøde en glimrende lejlighed til at få indblik i – og indflydelse på – prioriteringerne i vores kommune de næste fire år.

Vi håber at se rigtig mange Venstrefolk!

Venlig hilsen

Inge Dorte Mandrup


Kristian Jensen besøger Norddjurs Venstre i Grenaa 12.maj 2015.

GameIT College, Terma og Kattegatcentret

20150512_17012920150512_170643

11068396_869012283144680_7483965163705367434_n10999978_869012246478017_7979355338474906365_n

10489873_909399322443707_3867696856060733589_n20150512_162426

20150512_15150220150512_153426