Norddjurs Venstreforening

Erhvervs – og arbejdsmarked

I kommunens Erhvervs – og Arbejdsmarkedsudvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af Lars Sørensen, der er næstformand i udvalget.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget varetager en lang række opgaver.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget medlemmer ses nedenfor.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende erhvervsudvikling, erhvervsservice og internationale erhvervsmæssige relationer i henhold til lov om erhvervsfremme og opgaver på arbejdsmarkedsområdet, herunder opgaver vedrørende:

  • arbejdsmarkedsforhold
  • jobcenter, herunder
    • aktivering
    • revalidering
    • sygedagpenge
    • kontanthjælp
    • førtidspension
    • fleks- og skånejob
    • forsikrede ledige
    • personlig assistance
    • løntilskudsordning
    • integration
  • beskæftigelsescentre
  • beskæftigelsesplan
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning
  • EGU-elever
  • samarbejde og dialog med uddannelsesinstitutionerne
  • integration – koordination, herunder frivilligt arbejde • udbetaling af sociale ydelser (kontanthjælp, sygedagpenge m.v.)
  • erhvervspolitik
  • erhvervsservice
  • erhvervsudvikling: initiering, implementering og koordination af konkrete udviklingsprojekter inden for erhvervsområdet
  • internationale erhvervsmæssige relationer
  • høringspart i forhold til miljø- og teknikudvalget vedr. planlægning for erhvervsområdet.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

  • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 i Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
  • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.