Norddjurs Venstreforening

Erhvervs – og arbejdsmarked

I kommunens Erhvervs – og Arbejdsmarkedsudvalg er Venstre i denne periode repræsenteret af Lars Sørensen, der er næstformand i udvalget.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget varetager en lang række opgaver.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget medlemmer ses nedenfor.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende erhvervsudvikling, erhvervsservice og internationale erhvervsmæssige relationer i henhold til lov om erhvervsfremme og opgaver på arbejdsmarkedsområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • arbejdsmarkedsforhold
 • jobcenter, herunder
  • aktivering
  • revalidering
  • sygedagpenge
  • kontanthjælp
  • førtidspension
  • fleks- og skånejob
  • forsikrede ledige
  • personlig assistance
  • løntilskudsordning
  • integration
 • beskæftigelsescentre
 • beskæftigelsesplan
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • EGU-elever
 • samarbejde og dialog med uddannelsesinstitutionerne
 • integration – koordination, herunder frivilligt arbejde • udbetaling af sociale ydelser (kontanthjælp, sygedagpenge m.v.)
 • erhvervspolitik
 • erhvervsservice
 • erhvervsudvikling: initiering, implementering og koordination af konkrete udviklingsprojekter inden for erhvervsområdet
 • internationale erhvervsmæssige relationer
 • høringspart i forhold til miljø- og teknikudvalget vedr. planlægning for erhvervsområdet.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 i Styrelsesvedtægt Norddjurs Kommune samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.