Norddjurs Venstreforening

Arbejdsgrupper

I Venstre i Norddjurs har vi nedsat en række baggrundsgrupper, der følger de politiske udvalg under kommunalbestyrelsen. Her har alle vores medlemmer mulighed for at deltage. Igennem arbejdet i grupperne får du mulighed for at blive klogere på de emner, der hører under det pågældende udvalg. Du hører kommunalbestyrelsesmedlemmernes bevæggrunde for at mene dette og hint, og du får mulighed for at påvirke tingene.

Medlemmer af grupperne vil blive inviteret til møder i de enkelte grupper i løbet af året og får mulighed for at deltage i “Politiske værksteder”, hvor alle aktive får mulighed for at arbejde med både organisation og politik inden for Venstre i Norddjurs.

Vil du gerne have indsigt, indflydelse og være med til at forme Venstres politik i Norddjurs. er du meget velkommen til at tilmelde dig en af de arbejdsgrupper der er nedsat. Du må gerne tilmelde dig flere grupper. Vi stiller ikke krav om kendskab – kun interesse for området.

Har du spørgsmål til gruppens arbejde, kan du altid ringe til tovholderen for den gruppe, der interesserer dig.

 

Kultur og udvikling
Tovholder: Kai Hansen kaihansen@djurs.net Tlf: 24 45 21 08

Pleje og omsorg
Tovholder: Lisbeth Byrialsen elizabeth-byrialsen@nrdn.dk Tlf: 21 40 98 36

Skoleområdet
Tovholder: Torben Lund torbenlund@ofir.dk Tlf: 86 38 18 67 / 30 42 72 21

Miljø og Teknik
Tovholder: Laurits Hougaard lauritsh@yahoo.com Tlf: 86 39 84 09