Norddjurs Venstreforening

Angreb på de frie skoler

Regeringen går til angreb på de frie skoler

Af Britt Bager (V)
 MF  –  Valgt i Djurskredsen:

 

“Leif Lahn (S) forsikrede i valgkampen, at hvis Socialdemokratiet kom til magten, så ville man ikke røre ved tilskuddet til de frie skoler i Norddjurs. Næppe er folketingsåret gået i gang, før den socialdemokratiske regering gør præcist det modsatte.

Socialdemokratiet foreslår at sænke beløbet til de frie skoler, ved at sænke koblingsprocenten fra 76 procent til 71 procent. Det kommer blandt andet til at ramme Norddjurs Friskole og Gjerrild-Bønnerup Friskole, som i yderste konsekvens kan blive tvunget til lukning, når de samlet skal spare mere end 1 million om året.

I valgkampen garanterede Leif Lahn, at skolerne på ingen måde skulle føle sig truet på deres eksistens, fordi tilskuddet til friskolerne skulle differentieres, således at de små skoler i tyndt befolkede områder som f.eks. på Djursland, skulle beholde deres tilskud på 76 procent.

Den socialdemokratiske regeringen foreslår at oprette en pulje 75 mio. kroner, der sigter mod at friholde de frie grundskoler, som ligger i yderområderne. Men det skal være områder, hvor der enten er en ”betydelig” afstand til en folkeskole, eller har en høj andel af socialt udsatte børn. Men puljen på 75 mio. rækker ikke langt, når man sætter det i forhold til, at der er 552 frie skoler.

I Venstre værner vi om de frie skoler. Vi værner om forældrenes frie valg og den enkeltes ret til selv at vælge. Vi bør i høj grad værne om friskolerne – og ikke stække dem, som regeringen nu gør. Det handler om mere end kroner og ører. Det handler om børns hverdag og skoleliv, og om sammenhængskraften i lokalsamfundet. Derfor kæmper vi i Venstre for at beholde koblingsprocenten på 76 procent.”

Kilder: Britt Bager; Norddjurs/Lokalavisen